Ofarliga steroider

16 Studie 5 Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapy in mite-sensitive patients with rhinitis and asthma a placebo controlled study. SLIT = sublingual immunterapi. SCIT = subkutan immunterapi. HDM = house dust mite. Mungan, D., Misirligil, Z. och Gürbüz, L. Utvärdera den kliniska och immunologiska effekten av SLIT och SCIT med HDMallergen hos vuxna med HDMinducerad rinit och astma. RESULTAT Studie 1 - Effect of one-year subcutaneous and sublingual immunotherapy on clinical and laboratory parameters in children with rhinitis and asthma: a randomized, placebo-controlled, double-blind, double-dummy study (27) Syfte Studiens syfte var att undersöka den kliniska och immunologiska effekten av SLIT och SCIT med HDM-allergen hos barn med HDM-inducerad rinit och astma. Studiedesign Studien var randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy och placebokontrollerad. 32 barn med minst ett års klinisk historia av HDM-relaterad ihållande allergisk rinit och mild astma deltog. Deltagarna fick enbart ha allergi mot HDM och ej genomgått immunterapi tidigare. Positivt pricktest och förekomsten av specifika IgEantikroppar mot Der p och Der f verifierade allergin. Studien inleddes med en observationsperiod på ett år. Därefter randomiserades deltagarna till att få SLIT, SCIT eller placebo. En deltagare drog tillbaka sitt samtycke i slutet av observationsperioden och randomiserades därför ej till någon behandlingsgrupp. Behandlingstiden var ett år. Allergenextrakten som användes i studien var standardiserade Der p och Der f (1:1). Deltagarnas föräldrar förde daglig dagbok under observations- och behandlingsperioden, över symtom- och medicineringspoäng för rinit samt astma. Symtompoängen erhölls genom gradering av varje rinitsymtoms (rinnsnuva, nästäppa, nysningar och kliande näsa) respektive astmasymtoms (dyspné, väsande 15

Ofarliga steroider

ofarliga steroider

Media:

ofarliga steroider

http://buy-steroids.org